Selecteer een pagina

Audrey Rohen organisatieadvies

Een nieuwe uitdaging: wethouder gemeente Nijkerk

30 mei 2022 ben ik in de gemeenteraad beëdigd als wethouder van de gemeente Nijkerk. Dat betekent dat ik geen opdrachten meer aanneem vanuit Audrey Rohen Organisatieadvies bv. Op deze website treft u informatie aan over mijn achtergrond en opdrachten die ik als zelfstandig adviseur heb uitgevoerd.

Mijn achtergrond

Ik ben Audrey Rohen. Geboren en getogen in het mooie Zuid-Limburg en via Rotterdam beland in Nijkerk. In mijn kracht als ik voor en met meerdere stakeholders aan samenwerkings- , fusie- of ontvlechtingsopgaven werk. Voordat ik startte met ‘Audrey Rohen Organisatieadvies’ heb ik dit met veel plezier gedaan vanuit Deloitte & Touche ICS Adviseurs voor o.m.  onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en gemeenten. Als adviseur bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers heb ik dit o.m. gedaan voor gemeenten en gezondheidszorginstellingen. Als managing partner bij Twynstra Gudde heb ik de adviesgroep Overheid en Organisatie opgezet. Ik ben aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) https://www.ooa.nl/.

Tot 2021 was ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Handjehelpen, een stichting die makelt in informele zorg. In dit tijdsgewricht een onmisbare schakel in de zorg voor elkaar. De afgelopen jaren ben ik tevens actief geweest als lid en plv. voorzitter van het afdelingsbestuur D66 Nijkerk en bestuurslid van Pro21 https://www.pro21.nl/. Ook was ik lid van de Rekenkamercommissie Soest. Begin 2022 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht https://www.buurtteamsutrecht.nl/.

Ik geloof in een leven lang leren en ontwikkelen, door onderwijs, werk en leven. Mijn basis is een master International Management en een bachelor psychologie.

Niet op de laatste plaats houd ik van de bergen en van sport, liefst in deze combinatie. In Nederland doe ik aan trailrunning,  sportklimmen en fitness. Recentelijk heb ik aan de Akademie für Sport und Gesundheit mijn Fitnesstrainer-licentie gehaald.

Mijn opdrachten en werkwijze

In rollen als regisseur, verandermanager en voorzitter heb ik bestuurders en managers begeleid bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid en not-for-profit.  Rode draad is het boeken van concrete resultaten, vóór en mét stakeholders die met soms tegenstrijdige belangen met elkaar moeten samenwerken in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.

Op deze website vermeld ik ter illustratie een aantal opdrachten die ik in de afgelopen 10 jaar heb uitgevoerd.

Ontwikkelopgaven

Nieuwe ontwikkelingen en ambities: uitdagend voor de een. Bedreigend voor de ander. Wat voeg ik toe aan de kennis en kunde die een organisatie zelf in huis heeft om de ambities te realiseren? Inzicht en overzicht over de complexiteit van de veranderopgave, samen met de betrokkenen zoeken naar de hefboom voor de verandering en het voeren van regie over het proces. Kern van mijn werkwijze: samen werken aan een gedeelde ambitie. Volgen van de energie. Zorgvuldigheid in het omgaan met mensen.

Illustratie opgaven:

 • Gemeente Westland: organisatieontwikkeling
 • Gemeente Oegstgeest: organisatieontwikkeling en MD-traject
 • Stichting Dichterbij: herontwikkelen van zorglocatie Mikado te Horst aan de Maas
 • Stichting Dichterbij: ontwikkelen nieuw leefconcept De Baersdonck te Grubbenvorst

Samenwerken: binnen en tussen organisaties

Professioneel samenwerken stelt eisen aan de mensen die het doen en de organisaties die dit mogelijk maken. De bestuurders en managers die ik begeleid willen investeren in hun onderlinge samenwerking, de ontwikkeling van hun organisatie en het realiseren van duurzame resultaten in netwerkverband. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

 • het faciliteren van de onderlinge dialoog, zodat de betrokkenen zelf betekenis kunnen geven aan hun samenwerking
 • aandacht voor persoon, rol en context
 • inbreng van de nodige expertise en begeleiding bij het toepassen hiervan op de situatie van de betrokkenen
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
 • in constellaties die passen bij de vragen

Illustratie opgaven:

 • Toekomstoriëntatie BUCH-samenwerking: begeleiding bestuurlijke dialoog
 • Nederlands Huisartsen Genootschap: organisatiebreed actieonderzoek organisatieontwikkeling
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: leer- en ontwikkeltraject samenwerking bestuur en organisatie
 • SOMOSA: het intensiveren van de samenwerking van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
 • Lokale overheden: het begeleiden van dialoogsessies, zelfevaluaties en verkenning van onderlinge samenwerking binnen en tussen Colleges van B en W en directieteams

Opheffen en splitsen

Een organisatie opheffen, ontvlechten en splitsen is een proces dat zich kenmerkt door afscheid nemen en diversiteit in belangen van de betrokken partijen: het belang van een organisatie en haar medewerkers die opereert met continuïteit als uitgangspunt is wezenlijk anders dan een organisatie en haar medewerkers die opereert vanuit het belang van het op enig moment goed verzorgd achterlaten van haar stakeholders. Voor mij als verandermanager/regisseur is het bewaken van de goede verhoudingen die in dit proces onder druk kunnen komen te staan één van de belangrijkste aandachtspunten.

Illustratie opgaven:

 • het opheffen en splitsen van de gemeente Haaren, resulterend in drie lichte samenvoegingen en één grenscorrectie, met resp. de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg.
 • het opheffen en splitsen van de gemeente Littenseradiel, resulterend in drie herindelingen: ‘Waadhoeke’ (met de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt), ‘Leeuwarden’ (met de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel) en SúdWest-Fryslân.
 • het opheffen en splitsen van de gemeente Boarnsterhim, resulterend in twee herindelingen – met de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen – en twee grenscorrecties – met de gemeenten SúdWest-Fryslân en de (nieuwe) gemeente De Friese Meren

In deze projecten participeren alle betrokken gemeenten. In deze gezamenlijkheid wordt het ARHI-traject van de herindelingen vorm gegeven, worden de splitsings- en samenwerkingsafspraken gemaakt, wordt de ontvlechting uitgevoerd en de invlechting afgestemd.

Fuseren en herindelen

Illustratie opgaven:

 • het begeleiden van de bestuurlijke fusie van de gemeenten Amsterdam en Weesp
 • het begeleiden van het ARHI-traject, de totstandkoming van de bestuursovereenkomst en het personeelsconvenant van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 • provinciaal initiatief: het samen met de heer Apotheker begeleiden van de verkenning naar de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
 • ministerie van Binnenlandse Zaken: lid expertteam ontwikkelen Handboek Herindeling
 • herindelen ‘van onderop’ : het begeleiden van de herindeling van de gemeenten Eijsden en Margraten
“Ik heb een prachtig vak. Ik mag samen met anderen een idee of strategie tot leven brengen en daarmee een bijdrage leveren aan het mooier maken van het leven van iemand anders. Een prachtige illustratie hiervan is het project De Baersdonck.”

Contact

Geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking? Klik dan hier om me een email te sturen of bel +31 6 20 60 30 13. Ik kom graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.