Selecteer een pagina

Audrey Rohen organisatieadvies

Privacyverklaring

U bezoekt de website van Audrey Rohen Organisatieadvies bv. Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op deze website.

 

Beheer
De website audreyrohen.nl staat onder beheer van Audrey Rohen Organisatieadvies bv. De contactgegevens zijn hierboven te vinden.

Cookies en analytics
De website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om de werking van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. maakt geen gebruik van Analytics cookies.

Social media
Op deze website is een button opgenomen van LinkedIn. Deze werkt met stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden geen cookies geplaatst door audreyrohen.nl.

Privacy
Audrey Rohen Organisatieadvies respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contact
Indien u via ‘contact’ een mail aan Audrey Rohen Organisatieadvies bv stuurt worden de gegevens die u verstrekt bewaard voor de duur van de afhandeling van uw vraag of verzoek. De gegevens worden vervolgens maximaal één jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. Indien het contact resulteert in een overeenkomst worden uw gegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en een nazorgperiode van maximaal twee jaar, tenzij de gegevens langer bewaard moeten blijven op grond van wet- en regelgeving. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. kan de volgende persoonsgegevens bewaren: naam, adres, mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Audrey Rohen Organisatieadvies bv. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Audrey Rohen Organisatieadvies kan de gegevens die door u verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op uw vraag • het uitvoeren van een overeenkomst • het afhandelen van een betaling

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door u aan Audrey Rohen Organisatieadvies zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft of een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging
De gegevens die u aan Audrey Rohen Organisatieadvies bv verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van uw gegevens
U hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Audrey Rohen Organisatieadvies bv kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Audrey Rohen Organisatieadvies bv voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aanpassen privacy statement
Audrey Rohen Organisatieadvies bv is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker van de website daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.